Bp. Infopark - KFK - Veszélyes és szennyezett anyag kezelése

Építés éve: 2016

 Cégünk a HBM Kft. megbízásából végezte a Kutatási és Fejlesztési Központ épületének járulékos földmunkáit. A területen régen dunai öböl helyezkedett el, ami idővel feltöltésre kerűlt. A feltöltés számos szennyezett és rákkeltő anyagot tartalmazott mint kohószármazékok, nehézfémekek, vegyes salakszármazékok, válogatás nélküli kommunális hulladékok, amelynek nagytömegű szelktív kiteremelését (-8 méter mélységig), elszállítását és kezelésést cégünk végezte. 

A kitermelt anyag vesszélyességét jelezte az is, hogy a szennyezett anyagkitermelés közben a munkaterületen csak teljesen zárt munkavédelmi overálban, maszkban és szemüvegben lehetett dolgozni. Az overálokat és maszkokat nap végén ki kell dobni. A munkaterületen jelen levőknek vérvételi vizsgálatokon kellett részt venni.

Vissza